గేయం చార్టు లు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ?

భాషా బోధన లో బోధనభ్యసన సామాగ్రి కి ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి మనం ఇదివరకే తెలుసుకున్నాము. ఈ రోజు మనం గేయం చార్టు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి?

వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి అనీ అంశం చూద్దాం.

గేయం చార్టు ఎందుకు తయారు చేసుకోవాలి ? పాఠ్య పుస్తకం లో ఉన్న గేయం చిత్రం చిన్నదిగా ఉంటుంది కదా. విద్యార్థులందరికీ కనబడేలా మనం ఒక డ్రాయింగ్ షీట్ తీసుకుని దానిపై పెద్ద అక్షరాలతో చార్టు రాస్తాము. అలా రాయడం వల్ల పిల్లలదరికీ అక్షరాలు బొమ్మ లు కనబడతాయి. మనం వాళ్ళ కోసం ఏదో తయారు చేసారు అనే భావన ఆసక్తి తో గమనిస్తూ ఉంటారు.

ఈ చార్టు తయారు చేసేటపుడు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు.

పాఠ్య పుస్తకం లో ఉన్నట్టు గానే వాక్యాలు రాయాలి. అనగా ఏ లైన్ లో ఏ పదం ఉన్నదో ఉన్నది ఉన్నట్టు గా చార్టు మీద కూడా అదే విధంగా రాయాలి. స్థలం సరిపోక ఒక లైన్ ను రెండు లైన్ లు గా విభజించడం, లేదా స్థలం మిగిలింది కదా అని రెండు లైన్ లు ఒకే లైన్ గా కలిపి రాయడం చేయకూడదు.

పుస్తకం లో ఉన్న చిత్రాలు మీరు గీయగలిగితే మరీ మంచిది. వాటిని వాక్యాల పైకి రాకుండా పక్కలకు వేసుకోండి. గేయం లోని వాక్యాలను మరొక చార్టు లో రాసి పెట్టుకుని వాటిని లైన్ వారీగా కత్తిరించి పెట్టుకోవాలి. వీటిని పిల్లలకు చూపించి గేయం లో ఉన్న లైన్ కి వీటిని జతపరచమనాలి. అలా వారు గ్రాఫిక్ రీడింగ్ లో వాక్యాలను గుర్తించగలుగుతారు. వీటి వెనకాల మనం ఆ పాఠం లో పరిచయం చేసిన పదాలు రాసుకోవచ్చు.

ఇలా తయారు చేసుకున్న చార్టులకు పాలిథీన్ షీట్ దొరుకుతుంది. అది డబల్ ఉంటుంది. కొద్దిగా కష్టపడితే దానిని విడదీసి అందులో మన రాసిన చార్టు ఉంచి దానిని వైట్ ప్లాస్టర్ తో సీల్ చేస్తే ఒక రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండవచ్చు. ఇవి నేను కరోనా కు ముందు తయారు చేసినవి.

ఇలా తయారు చేసుకున్న సామాగ్రి ని ఉపయోగించి బోధన చేసినపుడు పిల్లల స్పందన ఎలా ఉందో ఈ వీడియోలలో మీరే చూడండి.

చూశారు కదండీ.. ఒక్క సారి కష్టపడి మనం తయారు చేసి పెట్టుకుంటే తర్వాతి సంవత్సరం కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆసక్తి, పట్టుదల ఉన్న వారు మొదలు పెట్టండి. మీరు తయారు చేసి ఉపయోగించి, పిల్లల స్పందనలను రికార్డు చేసి పంపండి. మన “easy teach with praveen “యూ ట్యూబ్ చానెల్ లో ప్రసారం చేస్తాము.

ఇట్లు

మీ

పోతరాజు.

2 thoughts on “గేయం చార్టు లు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.