చేతి నిండా చాక్ పీస్ పొడి పూసుకుంటున్నారా?

టీచర్ గా పని చేస్తుంటే చాక్ పీస్ పొడి అంటడం సహజం. దానికి మళ్ళీ పూసుకుంటున్నారా ? అని అడగడం దేనికి ? అని చాలా మందికి అనిపించి ఉండవచ్చు.

కానీ చాలా మంది టీచర్లు ఈ చాక్ పీస్ పొడి వల్ల చాలా రకాలు గా ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళను చూశాను. చేతికి చాక్ పీస్ పొడి అంటుకోవడం , మధ్యలో చెమట తుడుచుకోవడం కోసం కర్చీఫ్ తీసినపుడు దుస్తులకు అంటుకుంటుంది.

ఇంకా మనకు తెలియకుండానే చాలా చాక్ పీస్ పొడి మన ఊపిరి తిత్తుల లోకి వెళ్ళడం, దాని వల్ల ఆరోగ్యం పాడవడం చాలా మంది ఉపాధ్యాయులకు ఇబ్బంది కలగడం మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇక లెక్కల టీచర్ల బాధ చెప్పనలవి కాదు. వాళ్ళు రాసుడు , తుడుచుడు గిదే పని.

మరి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి అని చాలా మందికి సందేహం వచ్చి ఉంటుంది. డస్ట్ లెస్ చాక్ పీస్ లు ఉన్నాయి కదా అని చాలా మంది సమాధానం కూడా చెప్పి ఉంటారు. కానీ దాని కన్నా ఇంకా చాలా చక్కగా మరిన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్న పరిష్కారం ఇక్కడ మీకు చెప్పబోతున్నాము. నిజంగా ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయం అని నాకు అనిపించింది. అందుకే మీకు అందరికీ ఈ విషయం తెలియజేయాలని ఈ ఆర్టికిల్ రాయడం జరిగినది.

ఆ పరిష్కారం పేరే ” chalk holder”

ఇది చాలా చక్కగా అర చేతిలో ఇమిడి పోయి చాక్ పీస్ ను తనలోపాల దాచుకుని చాక్ పీస్ పొడి మనకు అంటకుంట కాపాడుతుంది. చిన్న చిన్న ముక్కలతో కూడా సులభంగా రాయవచ్చు కాబట్టి చాక్ పీస్ లు ఎక్కువ కాలం రాయవచ్చు. వృథా తగ్గుతుంది.

మాకెప్పుడో తెలుసు అని కొంతమంది అనుకుంటున్నారు. కానీ నాకు మాత్రం దీని గురించి ఈ రోజే తెలిసింది. దీనిని కొనే బుక్ స్టాల్ అతన్ని అడిగాను ఈ product వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయింది ? అని ఒక 2-3 సంవత్సరాలు అయి ఉండవచ్చు అన్నాడు.

అవునా నాకు ఇంత చిన్న విషయం తెలియదా ?. నేను పెద్ద డిజిటల్ టీచర్, up to date ఉంటాను అని గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని కానీ నా గర్వము సర్వము ఖర్వము చేసినది ఇది. ఇలా నాలాంటి చాలామంది ఉంటారు అని వారికి దీని గురించి చెప్పాలనే ఆలోచనతో ఈ ఆర్టికిల్ రాస్తున్నాను.

ఇంకా ఇది ఎలా పని చేస్తుందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి.

చూశారు కదండీ మన టీచర్లకు ఎంతో మేలు చేసే ఈ product తయారు చేసిన కంపెనీకి , ఐడియా ఇచ్చిన వారికి టీచర్ల అందరి తరపున శతకోటి వందనాలు.

ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా ఒకటి కొనేసి వాడేయండి.

మీ

పోతురాజు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.