తెలుగు ఫ్లాష్ కార్డ్స్ తయారీ

ఫ్లాష్ కార్డ్స్ : ఇవి భాషా బోధన లో చాలా చక్కగా పనిచేస్తాయి. పాఠ్య పుస్తకం, నల్ల బల్ల కాకుండా వేరే ఏ వస్తువు ఇచ్చినా పిల్లవాడు ఆసక్తి తో చూస్తూ ఉంటాడు. అది బోధనఅభ్యసన సామాగ్రి (Teaching Learning Material )మహిమ. ఇంటివద్ద రకరకాల డిజిటల్ పరికరాలకు వినోద ప్రక్రియలకు అలవాటు పడిన నేటి తరం పిల్లలు నల్ల బల్ల పై తెల్ల సుద్దముక్క తో అక్షరాలు రాస్తుంటే వాటి వైపు చూడమని ఎంత బతిమలాడినా ఆసక్తి చూపడం లేదు. అందుకని మనం ఇటువంటి బోధనాభ్యసనా సామాగ్రి ని తయారు చేసుకోవడం ఉత్తమం. వీటి వల్ల బోధన సులువు అవుతుంది మరియు విద్యార్థి ఆసక్తి గా నేర్చుకుంటాడు. విద్యార్థి ఆసక్తి ని మన వైపు తిప్పుకున్నాము అంటే మనం ఆ పాఠ్యాంశం బోధనలో సగం విజయం సాధించామని అని నా అభిప్రాయం.

ఇలాంటి సామాగ్రి తయారీలో కష్టం ఉంటుంది. కానీ ఒక సంవత్సరం మనం తయారు చేసుకుంటే మరుసటి సంవత్సరం అవి ఉపయోగపడితే చాలా సులువుగా ఉంటుంది మన బోధనఅభ్యసన ప్రక్రియ.

ఇక అసలు విషయానికి వద్దాము. తెలుగు భాషా బోధన లో అక్షరాల పరిచయానికి, పదాల పరిచయానికి ఫ్లాష్ కార్డులు చక్కగా పనికి వస్తాయి. విద్యార్థులు వాటిని గుర్తించుతారు, వాటిని సరైన క్రమం లో అమర్చి అర్థవంతమైన సరళ పదాలు తయారు చేయగలుగుతారు.

వీటిని తయారు చేయడం కూడా చాలా సులువు. ఒక డ్రాయింగ్ చార్ట్ తీసుకుని దానిని అనేక మడతలు వేసుకోవాలి. పాత తరం పెళ్ళిళ్ళ లో రంగు కాగితాలు డిజైన్ లాగా కత్తిరించడానికి ఎలా మడత పెడతారో అలా అన్నమాట . దానిపైన మన ప్లాస్టర్ ఉంటుంది కదా గుండ్రంగా దానిని పెట్టి పక్కపక్కనే మార్కర్ తో వృత్తాలు గీసుకుని ఆ లైన్ పై కత్తిరిస్తే మనకు కావలసిన గుండ్రటి ఆకారం లో కార్డులు రెడీ అవుతాయి. వాటిపై మనకు కావలసిన అక్షరాలు రాసుకోవచ్చు. అంకెలు కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇలా రకరకాల ప్రయోజనాలకు వీటిని వాడుకోవచ్చు. వీటికి కవర్లు వేసినచో కొంచెం ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి.

ఈ కార్డుల తయారీ ని పూర్తిగా ఈ వీడియో లో వివరించాను. చూడండి..

చూశారు కదండీ.. ఈ ఫ్లాష్ కార్డ్ లు ఎలా ఉపయోగపడతాయో, మీరు కూడా నా కన్నా ఇంకా అందంగా తయారు చేసి మీ పిల్లలకు ఆహ్లాద కరమైన వాతావరణం లో బోధిస్తారని ఆశిస్తున్నాను..

ఇట్లు

మీ

పోతురాజు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.